Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển áp dụng cho mọi bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan. Quy tắc này còn có thể áp dụng cho cả việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sông hoặc đường không.

Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, và có thể áp dụng cho cả việc hàng hóa vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sắt, đường sông hoặc đường hàng không.

Phạm vi bảo hiểm

Hàng hóa có thể được bảo hiểm theo một trong những điều kiện sau đây:

Điều kiện A

Theo điều kiện này, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (gọi là MIC) chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hóa được bảo hiểm.

Điều kiện B

a.Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho:

 • Cháy hoặc nổ;
 • Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
 • Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận tải đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;
 • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;
 • Phương tiện vận tải đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;
 • Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh.

b.Những mất mát, hư hỏng xảy ra đối với hàng hóa được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

 • Hy sinh tổn thất chung;
 • Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu;
 • Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.

c.Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay đang dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.

d.Hàng hóa được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng bị mất tích.

Điều kiện C

a.Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho:

 • Cháy hoặc nổ;
 • Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
 • Tàu đâm va vào nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận tải đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;
 • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;
 • Phương tiện vận tải đường bộ bị lật đổ, hoặc trật bánh.

b.Những mất mát, hư hỏng xảy ra đối với hàng hóa được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra:

 • Hy sinh tổn thất chung;
 • Ném hàng khỏi tàu.

c.Hàng hóa được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng bị mất tích.

Lưu ý : Trong trường hợp hàng hóa được bảo hiểm theo điều kiện “B” hay “C”, nếu người được bảo hiểm yêu cầu thì MIC có thể nhận trách nhiệm bảo hiểm thêm một hay nhiều loại rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm theo thỏa thuận:

 • Rủi ro trộm cắp và/hoặc không giao hàng;
 • Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gây ra;
 • Thiệt hại do nước mưa, nước ngọt, do đọng hơi nước và hấp hơi nóng;
 • Va đập phải hàng hóa khác;
 • Gỉ và ôxy hóa;
 • Vỡ, cong và/hoặc bẹp, móp méo;
 • Rò rỉ hoặc thiếu hụt hàng hóa;
 • Thiệt hại do móc cẩu hàng;
 • Dây bẩn do dầu và/hoặc mỡ;
 • Và những rủi ro phụ khác tương tự.