Bảo vệ tài sản của các doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm: Cháy; Nổ; Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào; Gây rối, đình công, bãi công, sa thải; Hành động ác ý; Động đất, núi lửa phun; Giông bão; Giông bão, lụt; Vỡ hay Tràn nước từ các thiết bị chứa nước; Va chạm bởi xe và súc vật; ….

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm quy định tại Quy tắc bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt của MIC:

 • “A” Hoả hoạn; sét đánh, nổ; và/hoặc một trong các rủi ro sau
 • “B”: Nổ
 • “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng
 • “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng
 • “E”:Thiệt hại do hành động ác ý
 • “F”: Động đất hay núi lửa phun
 • “G”: Giông và bão
 • “H”: Giông, bão, lụt
 • “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
 • “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật

Hướng dẫn bồi thường

Khi sự cố xảy ra, Người được Bảo hiểm hãy:

 • Ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất và tìm kiếm tài sản bị mất;
 • Thông báo cho Tổng Công ty Bảo hiểm Quân Đội (MIC) qua Đường dây nóng 1900 55 88 91 trong vòng 24h sau khi xảy ra tổn thất
 • Thông báo cho cơ quan chức năng trong trường hợp thiệt hại xảy ra lớn, liên quan tới bên thứ ba, thiệt hại trộm cướp
 • Chuẩn bị Hồ sơ yêu cầu bồi thường theo hướng dẫn của MIC

Hình thức bồi thường

 • Sửa chữa tài sản bị thiệt hại
 • Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác
 • Trả tiền bồi thường