Hỏi đáp

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm vật chất xe ô tô Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi loại xe: xe ô tô con, xe tải, xe đầu kéo…, Hiệu xe, năm sản xuất của xe, xe có kinh doanh hay không.

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm tnds bắt buộc Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi loại xe: xe ô tô con, xe tải, xe đầu kéo…, Hiệu xe, trọng tải của xe, xe có kinh doanh hay không.

 

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi ngành nghề kinh doanh, thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp đứng mua bảo hiểm.

 

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm tai nạn con người Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi:: thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp đứng mua bảo hiểm, danh sách người được bảo hiểm (họ tên, ngày tháng năm sinh), mức bảo hiểm cần mua.

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm MIC Care Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi họ tên ngày tháng năm sinh người được bảo hiểm.

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm nhà chung cư Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi địa chỉ căn hộ và giá trị căn hộ .

 

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm nhà tư nhân Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi địa chỉ và giá trị nhà.